Spoločenstvo Svätej rodiny

Spoločenstvo Svätej rodiny je verejné združenie veriacich. Je to organizácia charitatívna, katolícka a apolitická.

Spoločenstvo zriadil 13. júna 1997 banskobystrický biskup Rudolf Baláž.

Spoločenstvo Svätej rodiny má svoje sídlo v obci Moštenica v okrese Banská Bystrica v chránenej oblasti Nízkych Tatier.

Zriaďovacia listina

Kliknutím na obrázok zobrazíte zväčšený obrázok. Pre zavretie obrázka kliknite na X vedľa obázka.

 

 Cieľom Spoločenstva Svätej rodiny je vnútorná a vonkajšia poklona Bohu, kde členovia čerpajú silu z tajomstva Zmŕtvychvstania Pána a svoje vzťahy žijú podľa vzoru Svätej rodiny.

Úlohou spoločenstva je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám s deťmi v kríze, motivácia a príprava profesionálnych rodín, pomoc pri vyhľadávaní náhradných rodín a výkon súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Spoločenstvo má zasvätených aj laických členov.

Štatutárnym zástupcom spoločenstva je moderátorka.     

Spoločenstvo Svätej rodiny je zriaďovateľom Centra pre deti a rodiny Potôčik so sídlom v Moštenici.

Výročné správy