S radosťou Vás vítame na našej stránke.

„Je zrejmé, že všetky deti potrebujú poznať svoje
schopnosti, aby si vybudovali sebadôveru. Každé dieťa však
zároveň potrebuje vedieť, že o jeho osobnosť niekto stojí bez
ohľadu na jeho schopnosti. Úspešné výkony budujú pocit
vlastnej ceny, záujem o osobnosť človeka podporuje pocit,
že sme milovaní. Každé dieťa potrebuje mať pocit, že je
milované a docenené. Lásku pritom nemožno spájať
s hodnotnými výkonmi. Avšak čím viac sa dieťa cíti milované,
tým je pravdepodobnejšie, že bude podávať uspokojivé výkony,
pretože má rado samé seba.“
(D.C. Briggsová)

 

Dať deťom pocit istoty, ocenenie a lásku je naším každodenným poslaním.